Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta pàgina web i el domini idm.cat pertanyen a INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L.

INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. té el domicili a Pg. Mn. Lluís Constans, 297-B · 17820 BANYOLES (Girona), telèfon +34 972 573 006, correu electrònic idm@idm.cat i NIF B-65.909.715

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta pàgina web, els logotips, textos, o altres elements, així com la seva estructura, disseny, combinacions de colors o forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. o de terceres persones amb qui INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. n’ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. difon tota aquesta informació a través de la pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i activitats. INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L.

Responsabilitat sobre els continguts

L’usuari d’aquesta pàgina web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar als seus continguts. Les referències que es presenten a idm.cat tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la pàgina web fins la confirmació de l’acceptació d’un contracte. INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. no podrà ser considerada responsable de cap dany que es derivi de la utilització d’aquesta pàgina web, ni de cap acció realitzada en base la informació que s’hi facilita.

INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. declina qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol tipus d’informació continguda en altres pàgines web a les que s’hi accedeixi mitjançant enllaços des d’aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d’informar sobre la existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat en aquesta pàgina web d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les pàgines web de destí. INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats per INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L.

Protecció de dades

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, i a la Directiva 95/46/EC del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la protecció de dades de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’informem que les dades que ens faciliti mitjançant els formularis de contacte d’aquesta pàgina web o a partir de correus electrònics, únicament seran utilitzades per a respondre la seva sol·licitud d’informació. Només s’incorporarien a un fitxer en cas que s’establís una relació comercial entre vostè i INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. Si desitja rebre informació sobre les nostres ofertes o novetats i es registra a la nostra Newsletter, les seves dades s’incorporaran al fitxer Newsletter, creat per INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. per aquesta finalitat. En cap cas seran cedides a terceres persones.

En omplir els formularis d’aquest lloc web, entenem que ens autoritza a portar a terme el tractament que s’indica en cada cas.

Tanmateix, l’informem que vostè por exercitar en tot moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al domicili social de la mercantil indicat anteriorment o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça idm@idm.cat.

Totes les creacions de software de idm.cat són propietat exclusiva de INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. Tots els arxius inclosos a la web (imatges, logotips, textos…) estan protegits pel dret d’autor i són propietat exclusiva dels respectius autors. El contingut d’aquesta web és propietat de INDUMECA INSTAL·LACIONS, S.L. i no podrà ser reproduït o fer-ne ús sense el consentiment de l’empresa.

Autorització per enllaçar amb idm.cat

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta pàgina web sempre que quedi visible, a la barra de direccions de l’explorador, la direcció real a la qual s’accedeix. Els enllaços podran efectuar-se utilitzant la direcció, el nom de l’empresa o/i altres paraules claus.